elastyczny rynek pracy

Rynek pracy w Polsce Rynek pracy w Polsce
Odsetek osób które w ciągu ostatniego roku zauważyły lub doświadczyły jednej z poniższych form upokorzenia w pracy
działania uderzające w pozycje zawodową
31%
poniżanie
28%
dyskryminacja
24%

Umowy o dzieło i zlecenia, freelancing, elastyczny czas pracy. Artykuły opisują elastyczne formy zatrudnienia, ich rolę w zmniejszaniu kosztów pracy i możliwości, jakie dają zatrudnionym. Zasady pracy zdalnej (telepracy), dzielenia pracy i outsourcingu zatrudnienia. Opracowania pokazują prognozy i trendy w elastycznym zatrudnianiu w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.