elastyczny rynek pracy


Umowy o dzieło i zlecenia, freelancing, elastyczny czas pracy. Artykuły opisują elastyczne formy zatrudnienia, ich rolę w zmniejszaniu kosztów pracy i możliwości, jakie dają zatrudnionym. Zasady pracy zdalnej (telepracy), dzielenia pracy i outsourcingu zatrudnienia. Opracowania pokazują prognozy i trendy w elastycznym zatrudnianiu w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.