elastyczny rynek pracy

Rynek pracy w Polsce Rynek pracy w Polsce
Najczęstsze przyczyny stresu w pracy wymieniane przez zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)
reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia
72
przepracowanie i obciążenie pracą
66
padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing
59

Umowy o dzieło i zlecenia, freelancing, elastyczny czas pracy. Artykuły opisują elastyczne formy zatrudnienia, ich rolę w zmniejszaniu kosztów pracy i możliwości, jakie dają zatrudnionym. Zasady pracy zdalnej (telepracy), dzielenia pracy i outsourcingu zatrudnienia. Opracowania pokazują prognozy i trendy w elastycznym zatrudnianiu w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.