elastyczny rynek pracy

Rynek pracy w Polsce Rynek pracy w Polsce
Czy słuszne jest wprowadzenie obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS od tzw. umów śmieciowych, na takich samych zasadach, jak w przypadku umów o pracę?
zdecydowanie tak
31%
raczej tak
26%
trudno powiedzieć
15%
raczej nie
16%

Umowy o dzieło i zlecenia, freelancing, elastyczny czas pracy. Artykuły opisują elastyczne formy zatrudnienia, ich rolę w zmniejszaniu kosztów pracy i możliwości, jakie dają zatrudnionym. Zasady pracy zdalnej (telepracy), dzielenia pracy i outsourcingu zatrudnienia. Opracowania pokazują prognozy i trendy w elastycznym zatrudnianiu w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.