Usługi

Badania i analizy rynku pracy
analizy dostępności pracowników
ekspertyzy i opinie
badania benchmarkingowe
więcej...

Artykuły i opracowania
ponad tysiąc publikacji dotyczących trendów
na rynku pracy w Polsce i na świecie.
więcej...
Abonament
Portal rynekpracy.pl to dostęp do:
ponad 1000 opracowań,
ponad 30 raportów tematycznych
więcej...

Raporty tematyczne
Corocznie publikujemy około 10 raportów
poświęconych najważniejszym wskaźnikom
rynku pracy.
więcej...

Wskaźnikitylko posiadacze abonamentu mają:
  • dostęp do ponad 550 publikacji
  • nieodpłatny dostęp do wybranych raportów
  • bezpłatne konsultacje telefoniczne
  • 10% rabatu na usługi doradcze z zakresu rynku pracy
AKTUALNOŚCI
USŁUGI
WSKAŹNIKI
WIEDZA
RAPORTY