bezrobocie

Najczęstsze przyczyny stresu w pracy wymieniane przez zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)
reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia
72
przepracowanie i obciążenie pracą
66
padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing
59