Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce Rynek pracy w Polsce
Dane dotyczące absencji chorobowej z tytułu ciąży, porodu i połogu w 2013 roku
liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich (mln)
1,7
liczba dni absencji chorobowej (mln)
38,5
przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego (dni)
22