Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce Rynek pracy w Polsce
Postrzeganie przedsiębiorczości jako dobrej ścieżki kariery w różnych typach gospodarek (% wskazań)
gospodarki zorientowane na czynniki produkcji
75,3%
gospodarki zorientowane na efektywność
67,9%
gospodarki zorientowane na innowcje
53,5%

Badamy i analizujemy rynek pracy w Polsce. Sprawdzamy zapotrzebowanie na specjalistów, popyt i podaż wśród pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, a także bezrobocie. Analizy przedstawiają stopę bezrobocia w regionach Polski, liczbę poszukujących pracy w różnych zawodach, kompetencje pracowników w oczach pracodawców. Badamy zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach i zawodach.