Rynek pracy w Polsce


Badamy i analizujemy rynek pracy w Polsce. Sprawdzamy zapotrzebowanie na specjalistów, popyt i podaż wśród pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, a także bezrobocie. Analizy przedstawiają stopę bezrobocia w regionach Polski, liczbę poszukujących pracy w różnych zawodach, kompetencje pracowników w oczach pracodawców. Badamy zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach i zawodach.