Niepełnosprawni – szanse na rynku pracy

Najczęstsze przyczyny stresu w pracy wymieniane przez zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)
reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia
72
przepracowanie i obciążenie pracą
66
padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing
59
Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.


(streszczenie)

Niniejszy artykuł stanowi analizę sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Czytelnik znajdzie w nim informacje o powodach, dla których szanse na  zdobycie zatrudnienia w przypadku osób dotkniętych niepełnosprawnością lub kalectwem są mniejsze niż ludzi zdrowych. Zaprezentowano, jak wygląda pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przedstawiono firmy, które są otwarte na zatrudnianie osób dotkniętych inwalidztwem. Publikacja dostarcza również informacje na temat ilości osób niepełnosprawnych w Polsce, ich wykształcenia oraz źródeł utrzymania.

Autor artykułu
Lidia Kafarska
Sedlak & Sedlak
(data publikacji artykułu - 22.12.2008 , objętość tekstu - 23294 znaków)
Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.
Jeśli nie mają Państwo konta to zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Rejestracja     Logowanie