Czy warto denerwować pracownika?
Stress interview jako metoda rekrutacyjna

Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.


(streszczenie)

W artykule opisano metodę stress interview, czyli wywiadu rekrutacyjnego, mającego na celu sprawdzenie odporności na stres kandydata w warunkach silnej presji. Zwrócono uwagę na możliwość bezpośredniej obserwacji zachowań potencjalnego pracownika jako podstawową zaletę tej procedury. W tekście przedstawiono metody stosowane przez rekrutujących w trakcie stress interview, w celu wprowadzenia napiętej atmosfery. Podano przykłady pytań i zachowań, z którymi może spotkać się osoba rekrutowana tą metodą. W artykule przedstawiono szereg zagrożeń płynących ze stosowania stress interview. Opisano prawne i etyczne argumenty przemawiające za ograniczeniem stosowania tej procedury do wąskiego zakresu stanowisk wymagających pracy w ekstremalnych warunkach.

Autor artykułu
Małgorzata Szymańska
Karol Wolski
(data publikacji artykułu - 24.05.2013 , objętość tekstu - 11398 znaków)
Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.
Jeśli nie mają Państwo konta to zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Rejestracja     Logowanie