Mobilność przestrzenna Polaków
na tle krajów Unii Europejskiej

Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.


(streszczenie)

W niniejszym artykule znajdziecie Państwo najnowsze dane opisujące mobilność przestrzenną pracowników w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Zbadano także, jak skłonność do dojeżdżania do pracy kształtowała się w Europie w latach 2000-2009. W odniesieniu do rodzimego rynku pracy w artykule zawarto dane dotyczące wpływu wieku i wykształcenia na mobilność przestrzenną. Dokonano także analizy zależności między napływem pracowników do danego regionu a liczbą rejestrowanych tam ofert pracy. Dało to odpowiedź na pytanie, jakie cechy decydują o atrakcyjności lokalnego rynku pracy.

Autor artykułu
Łukasz Pokrywka
(data publikacji artykułu - 20.03.2012 , objętość tekstu - 9265 znaków)
Dostęp do materiału jest bezpłatny, wymaga jedynie zalogowania się.
Jeśli nie mają Państwo konta to zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Rejestracja     Logowanie